પંડિતજીની રાહ પર...
પંડિતજીની રાહ પર...

કેટલીક વિભૂતિઓનો જન્મ માત્ર સમાજ કલ્યાણ માટે અથવા રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે જ થતો હોય છે. હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર આવા અનેક...

ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિરાટ વ્યક્તિત્વને સમગ્ર વિશ્વએ સ્વીકાર્યુ છે, ત્યારે ગુજરાત અને સમગ્ર દેશના લોકો પણ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ફરીથી દેશના વડાપ્રધાન બનાવવા માટે કટિબધ્ધ છે.

- શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી